Medewerkers

Onze medewerkers zijn experts in hun discipline.
 
Maar u als klant heeft een eigen bedrijf, met eigen kenmerken, eigen vragen en eigen problemen.
 
Daarvoor oplossingen uitwerken, vraagt meestal kennis en creativiteit vanuit meerdere disciplines.
 
Daarom brengen wij de multidisciplinaire kennis die wij in huis hebben, samen.
 
En zo ontstaat een stevige machine, bundelen wij uw en onze krachten en komen oplossingen naar boven.

Nieuws

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 voerde het UBO-register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in. Pas in augustus ll. is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor dit nationaal register in werking kan treden. Dit besluit regelt ook de toegang tot en de werking van het UBO-register.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 creŽert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.