Beroepstitel erkend boekhouder-fiscalist ook voor loontrekkende boekhouders

Wanneer u als loontrekkende of als ambtenaar het beroep van boekhouder uitoefent, dan kan u zich voortaan vrijwillig aansluiten bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of BIBF. Dit was vroeger enkel mogelijk en verplicht voor boekhouders die in hoofd- of bijberoep op zelfstandige basis werkten.

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Sinds 1992 is het beroep van zelfstandig boekhouder en de beroepstitel van erkend boekhouder wettelijk geregeld. Sinds 1999 geldt dit ook voor de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist. Iedereen die deze boekhoudkundige prestaties voor derden op zelfstandige basis levert, moet zich aansluiten bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of het BIBF. Nu kunnen ook boekhouders die in loondienst of in overheidsdienst werken, op vrijwillige basis lid worden van het BIBF (Wet van 25 februari 2013, Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013).

Voor de zelfstandige boekhouder in hoofdberoep of bijberoep wijzigt er niets. Zijn beroepstitel en beroepsactiviteit blijft wettelijk gereglementeerd. We spreken voortaan van “externe leden” en “externe stagiairs” die het beroep op zelfstandige basis in hoofdberoep of bijberoep uitoefenen en van “interne leden” en “interne stagiairs” die het beroep uitsluitend als bediende via een arbeidsovereenkomst of in een overheidsstatuut uitoefenen.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het BIBF te kunnen toetreden, moeten boekhouders (-fiscalisten) in dienstverband aan dezelfde voorwaarden voldoen als hun zelfstandige collega's, d.w.z.:

1. in het bezit zijn van een erkend diploma;

2. een stage doorlopen van minimum één jaar (maximaal drie jaar); en

3. slagen in het praktisch bekwaamheidsexamen (schriftelijk en mondeling) aan het einde van de stage.

Overgangsperiode van 6 maanden

Voor boekhouders(-fiscalisten) die momenteel hun beroep uitsluitend in dienstverband uitoefenen, geldt er een tijdelijk uitzonderingsregime. Zij moeten geen stage doorlopen op voorwaarde dat zij ofwel over een door het BIBF erkend diploma beschikken of een gelijkwaardige beroepservaring kunnen voorleggen en zij slagen in het praktisch bekwaamheidsexamen tijdens de overgangsperiode.

De overgangsvoorwaarden houden in dat zij hetzelfde diploma als de externe beroepsbeoefenaars kunnen voorleggen en minstens 5 jaar effectief gewerkt hebben in de laatste 8 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag. Wie geen erkend BIBF erkend diploma heeft, moet minstens 8 jaar beroepservaring kunnen aantonen gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

De overgangsperiode loopt van 1 juli 2013 tot 31 december 2013. Enkel binnen deze periode kan men een aanvraagdossier indienen. Het aanvraagformulier zal beschikbaar zijn op de website van het BIBF (www.bibf.be) vanaf 1 juli 2013. Na de overgangsperiode worden de interne en de externe beroepsbeoefenaars onderworpen aan hetzelfde definitieve regime: erkend diploma, stage en praktisch bekwaamheidsexamen. Als zij later hun sociaal statuut wijzigen, worden ze op verzoek ingeschreven op het tableau dat overeenkomt met hun sociaal statuut.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.