Tewerkstellingsplan oudere en jonge werknemers: nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen maken aanwervingen van bepaalde werknemers goedkoper door verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers en die voor jonge werknemers zijn grondig hervormd sinds begin dit jaar.

Verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen zijn forfaitaire driemaandelijkse verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers. Ze stimuleren aanwervingen binnen bepaalde doelgroepen van werknemers (zoals ouderen, jongeren, langdurig werkzoekenden) omdat ze aanwerven goedkoper maken of omdat ze zich rechtstreeks richten tot bepaalde werkgevers (zoals de vermindering voor 'eerste aanwervingen').

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Tot eind 2012 kon u voor een oudere werknemer genieten van een geleidelijk toenemende patronale socialezekerheidsvermindering voor ouderen vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat het kwartaalloon van uw werknemer niet meer bedroeg dan een bepaalde loongrens (12.240 euro).

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de vermindering voor oudere werknemers uit vier forfaits (400 euro, 1.000 euro, 1.500 euro en 800 euro) en wordt die vermindering gekoppeld aan een leeftijdsgroep (400 euro: 54-57 jaar, 1.000 euro: 58-61 jaar, 1.500 euro: 62-64 jaar en 800 euro: 65: jaar). Dus pas vanaf de leeftijd van 54 jaar mag u een doelgroepvermindering toepassen als het kwartaalloon de hoge loongrens (12.240 euro) niet overschrijdt en in functie van de leeftijd van de werknemer kan het forfaitaire bedrag wijzigen.

Doelgroepvermindering voor jongeren

Tot eind 2012 bestond de doelgroepvermindering voor jongeren uit drie afzonderlijke verminderingen: groep A (plus 18 tot min 30-jarigen), groep B (laaggeschoolden en erg laaggeschoolden) en groep C (min 19-jarigen).

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de doelgroepvermindering A niet meer. Die wordt afgeschaft. Doelgroepvermindering C wordt ongewijzigd behouden.
Bij doelgroepvermindering B maken we voortaan een onderscheid tussen een erg laaggeschoolde, een laaggeschoolde en een middengeschoolde jongere die wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst (onder de 26 jaar op de dag van de indienstneming). De nieuwe loongrens voor de doelgroepvermindering voor deze jongeren bedraagt 9.000 euro bruto per kwartaal.

'Erg laag geschoolde jongeren' zijn laaggeschoolde jongeren die geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of van het lager secundair onderwijs hebben.
'Middengeschoolde jongeren' hebben hoogstens een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs. Dit zijn 2 nieuwe categorieën.
'Laaggeschoolde jongeren' zijn jongeren die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben.

Voor de erg laag geschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.500 euro per kwartaal gedurende 3 jaar, gevolgd door een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende 1 jaar.
Voor de laaggeschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.500 euro per kwartaal gedurende 2 jaar, gevolgd door een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende 1 jaar.
Voor de middengeschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.000 euro per
kwartaal gedurende 1 jaar en vervolgens 400 euro per kwartaal gedurende 2 jaar.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?