Begroting 2013: nog meer nieuwigheden in de roerende voorheffing en enkele andere fiscale maatregelen

Op 20 november 2012 heeft de regering de begroting 2013 voorgesteld. Ook nu staan er weer een heleboel fiscale maatregelen in. De voorgestelde btw-verhoging is er niet bij, maar aan de roerende voorheffing worden wel weer wijzigingen aangebracht. We bespreken de wijzigingen inzake de roerende voorheffing en overlopen daarnaast de andere nieuwe maatregelen in vogelvlucht.

Roerende voorheffing

Begin dit jaar werd de ondertussen beruchte bijkomende heffing op bepaalde roerende inkomsten boven 20 020 euro ingevoerd (21 % + 4 %). Dat systeem wordt vanaf 2013 opnieuw afgeschaft. Hier tegenover staat dat het algemeen tarief in de roerende voorheffing stijgt tot 25 %.

Royalty's en inkomsten uit de verhuring, verpachting of concessie van roerende goederen zullen ook aan 25 % onderworpen worden (tot nu toe slechts aan 15 % onderworpen). Na protest van de culturele sector zullen auteursrechten echter het lagere tarief van 15 % blijven genieten (althans de eerste schijf van ca. 56 000 euro, het gedeelte daarboven wordt meestal als beroepsinkomen beschouwd en progressief belast zoals winsten, baten en bezoldigingen).

De volgende inkomsten worden ook in 2013 nog belast volgens hun oude regime:

de spaarboekjes :  eerste schijf van 1 830 euro vrijgesteld, verder belast aan 15 %;

de liquidatieboni, die u verwerft bij de gehele verdeling van het maatschappelijk kapitaal, naar aanleiding van de vereffening van uw vennootschap (10 %);

de Leterme-staatsbons (staatsbons uitgegeven tussen 25  november en 2 december 2011).

De afschaffing van de bijkomende heffing en invoering van een algemeen (hoger) tarief van 25 %,  betekent wel dat de RV vanaf 2013 opnieuw bevrijdend is: u hoeft uw roerende inkomsten dan niet langer aan te geven bij uw jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. 

Voor de roerende inkomsten van 2012 is er een overgangsregime  voorzien: hiervoor geldt de aangifteplicht nog wel als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) ze zijn onderworpen aan 25 %  of aan 21 % RV en de bijkomende heffing van 4 % maar (2) die bijkomende heffing is (nog) niet of niet voldoende ingehouden.

Tenslotte zullen vanaf 2013 ook  de dividenden uitgekeerd door residentiële vastgoedbevaks aan de RV onderworpen worden (tarief: 15 %). Deze bevaks moeten voor minstens 80 % beleggen in residentieel vastgoed (onroerend goed bestemd voor bewoning) in de Europese Economische Ruimte. Ook aan de voorwaarden om als residentiële vastgoedbevak erkend te worden, is trouwens gesleuteld: enerzijds is de vereiste minimuminvestering in residentieel onroerend goed van 60 % opgetrokken tot 80 %, anderzijds komen nu vastgoedinvesteringen in de hele Europese Economische Ruime (de EU + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)  in aanmerking en niet enkel die in België.

Varia

De premietaks op levensverzekeringen stijgt van 1,1 % naar 2 %.

Buitenlandse levensverzekeringen moeten vanaf aanslagjaar 2013 (in uw volgende aangifte dus al) aangegeven worden.

Het tarief van de notionele interestaftrek wordt verder verlaagd van 3 % tot 2,74 %.

Grote ondernemingen zullen voortaan een belasting van 0,4 % moeten betalen op de tot nu toe vrijgestelde meerwaarden op aandelen.

De bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkeloosheid bedraagt vanaf 2013: 26,75 % (tot nu toe: 20 %).

De accijnzen op wijn, mousserende wijn, sterke drank en tabak stijgen.

Nieuws

De zomervakantie is bij uitstek een periode waar u studenten kunt aanwerven als extra m/v-kracht in uw bedrijf. Bij dit aanwervingsproces is het echter belangrijk dat u de wettelijke spelregels nauwgezet opvolgt, zodat u niet geconfronteerd wordt met dure boetes. We frissen de belangrijkste regels voor u op.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?