Garantie van het Brussels Waarborgfonds blijft op 80%

De Brusselse regering heeft eind 2011 haar anticrisismaatregelen verlengd. Eén van die maatregelen is de garantie van het Waarborgfonds voor investeringskredieten en voor bedrijfskapitaal. De toegang tot de Snelwaarborg voor zelfstandigen en kmo’s wordt gegarandeerd tot 31 december 2012.

Doelgroep Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds richt zich tot micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en vrij beroepers, die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. D.w.z. zij moeten activiteiten uitoefenen of investeringen uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Starters genieten van een verminderde bijdrage. Een starter is hij die minder dan vier jaar over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt.

Waarborg

Kmo's en zelfstandigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn of die daar willen starten, kunnen vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van hun beroepskrediet. De waarborg van het Fonds is aanvullend: de kredietinstelling kan er maar een beroep op doen na uitputting van de andere (persoonlijke) borgen. Het fonds waarborgt het krediet in hoofdsom, kosten en honoraria inbegrepen, maar zonder intresten en vergoedingen van allerlei aard.

Interventietypes

Het Brussels Waarborgfonds komt tussen op drie manieren: via het Voorakkoord, de Waarborg op Aanvraag en de Snelwaarborg.
Om een Voorakkoord vóór de kredietaanvraag te krijgen, dient de aanvrager rechtstreeks een aanvraag in bij het Fonds voor de toekenning van de waarborg van het Fonds. Het voorakkoord dat in voorkomend geval wordt afgeleverd, is vier maanden geldig. Vervolgens richt de door de aanvrager gekozen kredietinstelling een aanvraag van bevestiging van het Voorakkoord tot het Fonds.
De Waarborg op Aanvraag en de Snelwaarborg worden toegekend ten voordele van kredietinstellingen. Om te genieten van een Snelwaarborg of crisiswaarborg kunt u zich wenden tot uw bank, die een dossier bij het Fonds zal indienen. De bank zelf zal u de documenten, nodig voor de kredietaanvraag, opvragen.

Voorwaarden Snelwaarborg

De gewaarborgde kredieten zijn bestemd voor de financiering van beroepsinvesteringen:

de aankoop, de bouw of verbouwing van een onroerend goed (tussenkomst op het beroepsgedeelte van het pand);

de installatiewerken van een professionele activiteit in een onroerend goed;

de aankoop van materieel;

de financiële leasing van roerende of onroerende goederen;

de financiering van immateriële investeringen;

de overname van een volledige of een gedeelte van een beroepsactiviteit;

het borgstellingskrediet;

het krediet om het bedrijfskapitaal van de aanvrager te verzekeren.

Maatregelen in kader financiële en economische crisis

Om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen, worden volgende  anticrisismaatregelen verlengd tot 31 december 2012:

een dekkingspercentage van 80% van het kredietbedrag voor alle producten van het Brussels Waarborgfonds;

de snelwaarborg, te bevestigen binnen de vijf werkdagen, met een geplafonneerde tussenkomst tot 250.000 euro per kredietaanvrager en per kredietinstellingen met soepele toegangsvoorwaarden.

Meer info

Brussels Waarborgfonds, p/a GIMB
De Stassartstraat 32 te 1050 Brussel
Tel. 02/548.22.10
E-mail: fbg-bwf@srib.be
Website: www.brusselswaarborgfonds.be

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?