3 vragen en antwoorden voor een vlotte start van boekjaar 2024

Hoe zien de deadlines voor de aangifte van de vennootschaps- en personenbelasting eruit voor aanslagjaar 2024? En wat met de autofiscaliteit? Drie vragen om goed voorbereid aan het nieuwe jaar te beginnen.

Wat zijn de aangiftetermijnen voor aanslagjaar 2024 en de volgende jaren?

Aangiftetermijn aanslagjaar 2024

opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april

beschikbaarheid overheidsapplicaties: 5 maanden

deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
vennootschapsbelasting: 30 september
personenbelasting:
* algemeen: 15 juli
* inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober

Wat verandert er aan de autofiscaliteit?

Benzine- of dieselwagens

Aanschaf tot en met 31-12-2025
De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028.

Aanschaf vanaf 01-01-2026
Totaal aftrekverbod.

Hybride wagens

De brandstofkosten van de fiscaal gunstige 'echte' hybrides - aangeschaft zijn tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 - zullen beperkt worden tot 50%.

Vanaf 1/1/2026 (en aanslagjaar 2027) zullen alle kosten (inclusief brandstofkosten) van de hybride voertuig niet meer aftrekbaar zijn.

Emissievrije wagens

Aangeschaft voor 01-01-2027

Levenslang volledig fiscaal aftrekbaar.

Voertuigen aangeschaft vanaf 01-01-2027

aanschaf in 2027: levenslang aftrekbaar tegen 95%

2028: 90%

2029: 82,5%

2030: 75%

2031: 67,5%

Wat wijzigt er aan de wederopbouwreserve?

Door een wederopbouwreserve aan te leggen, kunnen vennootschappen hun belastbare winst van de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024 (tijdelijk) fiscaal vrijstellen. Het totaalbedrag van de wederopbouwreserve dat in die aanslagjaren kan worden aangelegd, is beperkt tot het boekhoudkundige bedrijfsverlies op de afsluitdatum van boekjaar 2020 ('covid-jaar').


Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.