Financiële metrics om in het oog te houden om cashflowproblemen voor te blijven

Monitoring en opvolging van de cijfers zijn essentieel voor de financiële gezondheid van uw bedrijf. Maar welke kpi's moet u in het oog houden? We onderscheiden er zeven.

1. Cashflow-analyse op de korte en lange termijn
Hoe evolueert de cashflow van week tot week, en van maand tot maand?

2. Betalingsopvolging, inclusief stockrotatie
Welke klanten respecteren de afgesproken betalingstermijnen, welke niet? Met deze informatie kunt u aan de slag om uw debiteurenbeheer te bepalen. Wat is de omloopsnelheid van uw voorraden? Deze data helpt u het juiste evenwicht te vinden in uw voorraadbeheer.

3. Solvabiliteit en werkkapitaalbehoefte
In hoeverre bent u in staat kredieten en leningen terug te betalen? En hoeveel kapitaal heeft uw onderneming nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen (leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud uit te voeren, ...)?

4. Analyse van brutomarge of EBITDA-niveau
Hoeveel omzet houdt u over na aftrek van de leverancierskosten (brutomarge)? Of na aftrek van de leverancierskosten, interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA)? Met deze data kunt u een grondige analyse maken van de rentabiliteit per activiteit, project, product of vestiging van uw bedrijf.

5. Prognoses en daadwerkelijke winst/verlies
Hoeveel winst/verlies hebt u de voorbije maanden geboekt? Hoeveel winst/verlies zal u de komende maanden boeken, rekening houdend met diverse plausibele scenario's?

6. Opvolging hr-kosten
Hoeveel bedragen uw personeelskosten? Hoe productief zijn uw werknemers? Wat is het verzuimpercentage?

7. Opvolging van sales: crm, pipeline en forecast
Welke verkopen zitten er in de pijplijn op de korte en lange termijn?

Realtime inzicht dankzij directe koppeling met uw boekhoudsoftware

Dashboard- en rapporteringstools maken het u gemakkelijk om de hierboven opgesomde metrics te monitoren. De cijfers worden rechtstreeks uit uw boekhoudpakket geplukt en in een overzichtelijk dashboard met grafieken en tabellen gegoten. Bovendien wordt de data continu geactualiseerd. Wijzigen de cijfers in uw boekhouding? Dan ziet u daar meteen de neerslag van in uw dashboard. Zonder enige manuele tussenkomst.Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.