Over de afronding van het totaalbedrag van kastickets op 5 cent

Gaat u het gebruik van 1 en 2 eurocent helpen verminderen? Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. Die afronding geldt niet voor elektronische betalingen. Een goed zichtbaar pictogram maakt uw consument duidelijk dat u cashbetalingen zal afronden.

Voorwaarden afronding

Sinds 1 oktober 2014 mag u het totale te betalen bedrag op het kasticket afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Niemand is verplicht om bedragen af te ronden, maar als u kiest voor deze mogelijkheid, moet u 4 voorwaarden naleven:
1. de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk met muntstukken of met maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques;
2. u rondt het totaalbedrag van het kasticket af (en dus niet de prijs van elk product!);
3. u vermeldt op de kassabon van uw klant het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde totaalbedrag. Wellicht is een aanpassing van uw kassasysteem nodig;
4. u hangt een duidelijk zichtbaar pictogram op.

Die afronding geldt "voor alle klanten die contant betalen". Het afronden geldt niet voor elektronische betalingen met een bankkaart en voor geneesmiddelen bij de apotheker.
Bij een gemengde betaling (kaart/chartaal) mag u de afronding enkel toepassen op het gedeelte dat in speciën is betaald.

Berekening afronding

Het totaalbedrag van het kasticket wordt afgerond naar het dichtste veelvoud 0 of 5 eurocent, ofwel het lagere ofwel het hogere.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 eurocent wordt afgerond naar het lagere 0,00: bv. 12,91 wordt 12,90 en 12,92 wordt 12,90.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 eurocent wordt afgerond naar 0,05: bv. 12,93 wordt 12,95; 12,94 wordt 12,95; 12,96 wordt 12,95 en 12,97 wordt 12,95.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere 0,10: bv. 12,98 wordt 13,00 en 12,99 wordt 13,00.
Als het basisbedrag van uw kasticket eindigt op 0,05, wijzigt er niks: bv. 12,95 blijft 12,95.

Bekendmaking afronding

Als u kiest om bedragen af te ronden, moet u uw klanten daarvan informeren door op een duidelijk zichtbare manier in de nabijheid van uw kassa's een pictogram in kleur op te hangen. Een gratis zelfklever kan u verkrijgen in de kantoren van de FOD Economie of de plaatselijke btw-kantoren; of u kan het pictogram downloaden (beschikbaar op de website van de FOD Economie, http://economie.fgov.be/nl/binaries/logo_arrondi_tcm325-255018.pdf).

Stukken van 1 en 2 eurocent verdwijnen (voorlopig?) niet

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven bestaan als wettelijk betaalmiddel. Ze worden niet afgeschaft. Deze muntstukken kunnen slechts uit omloop worden gehaald met een beslissing op Europees niveau.

De nieuwe maatregel zal over twee jaar worden geëvalueerd.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?