Cateringdiensten: hoeveel btw aanrekenen?

Over het juiste btw-tarief van cateringdiensten woedt al jaren een discussie. Zijn deze diensten onderworpen aan het verlaagde tarief van 6 % voor het eenvoudig leveren van een bereide maaltijd of aan 12 % voor restaurant- en cateringdiensten. Een recente beslissing van de btw-administratie brengt nu duidelijkheid. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2015.

Regel

Naar gelang de kwalificatie van de handeling gelden er andere btw-tarieven:

het zuiver leveren van een bereide maaltijd: 6 %;

restaurant- of cateringdiensten: 12 % (sinds 1 januari 2010 toen met de sector een lager tarief werd afgesproken in ruil voor aanpakken zwartwerk);

dranken: 21 %;

globale prijs voor eten en drinken: opsplitsen van de prijs en aanrekenen van 12 % voor het eten en 21 % voor de dranken.

Wat zijn restaurant- en cateringdiensten?

Restaurant- en cateringdiensten zijn diensten die worden aangeboden op café of restaurant:  het verschaffen van spijs en drank voor verbruik ter plaatse.

Waarom zoveel verwarring?

Op het eerste zicht lijkt dat een duidelijke definitie. In de praktijk is het helaas niet zo eenvoudig om een levering van een bereide maaltijd te onderscheiden van een catering- of restaurantdienst. De administratie heeft met een circulaire die problemen uit de wereld willen helpen en heeft zich daarvoor aangesloten bij het standpunt van het Europees Hof van Justitie.

Om te bepalen welke van de twee (zuiver leveren van maaltijd of restaurantdienst) het is, moeten we kijken naar de kwalitatief overheersende aspecten. Een restaurant- of cateringactiviteit omvat immers een geheel van handelingen. Naast de levering van voedsel komen er ook andere diensten bij kijken, bv. bediening (aan tafel), ter beschikking stellen van infrastructuur. Om te kunnen spreken van een catering- of restaurantdienst moeten die diensten doorslaggevend zijn. Met andere woorden als het dienstenaspect eerder beperkt is, is de handeling in zijn geheel als een zuivere levering van een maaltijd ( = een levering van goederen, en geen dienst) te beschouwen.

Voorbeeld

Het aanbieden van beperkte zit- of staanplaatsen om een eenvoudige maaltijd te nuttigen zonder bediening aan tafel: het leveren van de maaltijd overheerst = geen restaurant- of cateringdienst.

De volgende diensten zijn volgens de administratie zeker restaurant- of cateringdiensten:

verschaffen van bereide maaltijden, met bediening aan tafel (hoeft geen klassiek restaurant te zijn);

verschaffen van bereide maaltijden, inclusief de terbeschikkingstelling van een infrastructuur (tafels, stoelen, borden, bestek, glazen,...) voor het verbruik ter plaatse (fastfood- of zelfbedieningsrestaurant);

verschaffen van bereide maaltijden,  met materiële tussenkomst bij de klant (bereiding van de maaltijden ter plaatse, opdienen, terbeschikkingstelling van borden, bestek, glazen,...).

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?