Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2014

De nieuwe tarieven van de verkeersbelasting werden onlangs in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en gelden vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. Deze tarieven gelden voor het Vlaams Gewest.

Hierna volgt een overzicht van de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting die gelden vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Het indexcijfer bedraagt 1,0118.
Voor personenauto's blijft de hoeveelheid fiscale pk's doorslaggevend voor het toepasselijk tarief.

Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen

tot 4 pk: 69,96 EUR;

5 pk: 87,48 EUR;

6 pk: 126,48 EUR;

7 pk: 165,24 EUR;

8 pk: 204,48 EUR;

9 pk: 243,48 EUR;

10 pk: 282,12 EUR;

11 pk: 366,12 EUR;

12 pk: 450,12 EUR;

13 pk: 534,00 EUR;

14 pk: 618,00 EUR;

15 pk: 702,00 EUR;

16 pk: 919,44 EUR;

17 pk: 1.137,24 EUR;

18 pk: 1.354,80 EUR;

19 pk: 1.572,00 EUR;

20 pk: 1.789,56 EUR;

meer dan 20 pk: 1.789,56 EUR verhoogd met 97,44 EUR per pk boven de 20.

Andere voertuigen

motorfietsen: 49,56 EUR;

autobussen en autocars: 70,19 EUR;

personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud (oldtimers): 31,72 EUR;

kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van één boot: 31,72 EUR;

militaire voertuigen meer dan 30 jaar oud uit verzamelingen: 31,72 EUR;

minimumbelasting voor algemene toepassing: 31,72 EUR;

aanhangwagens en opleggers met een MTM van 0 tot 500 kg: 32,64 EUR;

aanhangwagens en opleggers met een MTM van 501 tot 3.500 kg: 68,04 EUR.

Nieuws

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 voerde het UBO-register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in. Pas in augustus ll. is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor dit nationaal register in werking kan treden. Dit besluit regelt ook de toegang tot en de werking van het UBO-register.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 creŽert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.