Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (1): enkel nog elektronisch

De aangiftes in de vennootschapsbelasting moeten worden ingediend tegen 30 september 2014. Vanaf dit aanslagjaar (2014) kan dat enkel nog elektronisch via Biztax. De verplichte online-aangifte wordt daarmee een jaar vervroegd. Voor de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen gaat die verplichting pas volgend jaar in.

Regel

Vanaf dit aanslagjaar moet de aangifte VenB online gebeuren via de applicatie Biztax (te vergelijken met Tax-on-web in de personenbelasting). Ook de vennootschappen die tot nog toe vasthielden aan de papieren aangifte, zullen nu dus naar de elektronische versie moeten overschakelen.

Uitzonderingen

Toch is er geen regeling zonder uitzonderingen: als de vennootschap of de mandataris die de aangifte moet indienen niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt, mag de aangifte toch nog op papier.

Als u op papier wil indienen, moet u (jaarlijks) een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw plaatselijk controlekantoor. Zij zullen u dan een papieren aangifte toesturen.

Hoe werkt Biztax?

U begint met in het systeem in te loggen, dat kan met uw e-ID of een digitaal certificaat. Vervolgens moet de vennootschap waarvoor u de aangifte indient, geïdentificeerd worden. Dat gebeurt automatisch op basis van het ondernemingsnummer.

Voor het invullen zelf, kan u op twee manieren te werk gaan:

de aangifte manueel invullen online: in dat geval raden wij u wel aan de aangifte nauwkeurig op papier voor te bereiden zodat u geen fouten maakt;

de aangifte elektronisch voorbereiden met een software-programma (er bestaan verschillende van deze 'aangifte-applicaties'): daarna kan u de ingevulde aangifte uploaden.

Biztax zal zelf de bedragen die u invult checken. Bovendien wordt er vergeleken of de ingevulde bedragen ook overeenstemmen met de fiscale bijlagen die u moet indienen (bv. 276W3 voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer, 276K gespreide belasting van meerwaarden). Als de cijfers niet kloppen, zal Biztax een foutmelding geven en kan u de aangifte niet indienen. De bijlagen later op papier of als pdf-document nasturen is niet langer mogelijk.

Let wel op:  Biztax gaat enkel na of de cijfers juist zijn. Als u uw aangifte fiscaal wil 'optimaliseren', dan moet u uw fiscaal adviseur daarvoor raadplegen.

Andere inkomstenbelastingen

Enkel in de VenB is de elektronische aangifte nu al verplicht:

de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen moet pas vanaf volgend aanslagjaar elektronisch gebeuren;

voor ondernemers die een eenmanszaak exploiteren i.p.v. een vennootschap blijven de regels van de personenbelasting gelden: de aangifte mag elektronisch via Tax-on-web of op papier.

Nieuws

De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zon duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.