Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2014

De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 (uw inkomsten van 2014) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen.

Belastingvrije som en gezinssituatie

Huwelijksquotiënt: 10.200,00

Belastingvrije som: 7.070,00

Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste 

één kind: 1.500,00

twee kinderen: 3.870,00

drie kinderen: 8.670,00

vier kinderen: 14.020,00

meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.350,00

Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken): 560,00

Verhoging belastingvrije som voor gehandicapte belastingplichtige: 1.500,00

Verhoogde belastingvrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.350,00

Grensbedrag om recht te hebben op hogere belastingvrije som: 26.280,00

Verhoging belastingvrije som alleenstaande met kinderen ten laste: 1.500,00

Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen (kind ten laste): 3.110,00

Verhoogd bedrag voor kind van alleenstaande: 4.490,00

Verhoogd bedrag voor gehandicapt kind van alleenstaande: 5.700,00

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel: 3.110,00

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als bestaansmiddel: 2.590,00

Beroepsinkomsten en roerende inkomsten

Vrijgesteld bedrag PC privé: 840,00
- grensbedrag bruto belastbare bezoldiging: 32.880,00

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380,00

Minimumvoordeel van alle aard voor privégebruik bedrijfswagen: 1.250,00

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: 1.900,00

Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt:  57.080,00

Beroepskosten

eerste schijf tot 5.710: 28,70 %

tweede schijf tot 11.340: 10,00 %

derde schijf tot 18.880: 5 %

vierde schijf boven 18.880: 3 %

Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen

Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.280,00

Aftrekbare giften  minimumbedrag: 40,00

Maximumbedrag pensioensparen: 950,00

Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques: 1.400,00

Bedragen die niet geïndexeerd worden

Niet alle bedragen worden geïndexeerd. De volgende bedragen blijven in ieder geval hetzelfde voor 2014 als voor de voorgaande jaren.

maximumbedrag van het belastingkrediet per kind ten laste: 430,00; 

minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: 430,00;

vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, eerste schijf: 190,00;

vrijgestelde interesten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk, eerste schijf: 190,00; 

maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding per kilometer: 0,22;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds: 320,00;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: 320,00;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds voor de reductie van de globale energiekost: 320,00;

bedrag van het belastingkrediet voor meewerkende echtgenoten: 300,00.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.