Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2014

De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 (uw inkomsten van 2014) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen.

Belastingvrije som en gezinssituatie

Huwelijksquotiënt: 10.200,00

Belastingvrije som: 7.070,00

Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste 

één kind: 1.500,00

twee kinderen: 3.870,00

drie kinderen: 8.670,00

vier kinderen: 14.020,00

meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.350,00

Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken): 560,00

Verhoging belastingvrije som voor gehandicapte belastingplichtige: 1.500,00

Verhoogde belastingvrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.350,00

Grensbedrag om recht te hebben op hogere belastingvrije som: 26.280,00

Verhoging belastingvrije som alleenstaande met kinderen ten laste: 1.500,00

Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen (kind ten laste): 3.110,00

Verhoogd bedrag voor kind van alleenstaande: 4.490,00

Verhoogd bedrag voor gehandicapt kind van alleenstaande: 5.700,00

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel: 3.110,00

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als bestaansmiddel: 2.590,00

Beroepsinkomsten en roerende inkomsten

Vrijgesteld bedrag PC privé: 840,00
- grensbedrag bruto belastbare bezoldiging: 32.880,00

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380,00

Minimumvoordeel van alle aard voor privégebruik bedrijfswagen: 1.250,00

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: 1.900,00

Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt:  57.080,00

Beroepskosten

eerste schijf tot 5.710: 28,70 %

tweede schijf tot 11.340: 10,00 %

derde schijf tot 18.880: 5 %

vierde schijf boven 18.880: 3 %

Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen

Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.280,00

Aftrekbare giften  minimumbedrag: 40,00

Maximumbedrag pensioensparen: 950,00

Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques: 1.400,00

Bedragen die niet geïndexeerd worden

Niet alle bedragen worden geïndexeerd. De volgende bedragen blijven in ieder geval hetzelfde voor 2014 als voor de voorgaande jaren.

maximumbedrag van het belastingkrediet per kind ten laste: 430,00; 

minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: 430,00;

vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, eerste schijf: 190,00;

vrijgestelde interesten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk, eerste schijf: 190,00; 

maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding per kilometer: 0,22;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds: 320,00;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: 320,00;

maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds voor de reductie van de globale energiekost: 320,00;

bedrag van het belastingkrediet voor meewerkende echtgenoten: 300,00.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?