Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen

Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U zal daarom, vóór de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in orde moeten brengen.

Identificeren voor btw-doeleinden

Het eerste wat u moet doen is een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit nummer van tien cijfers, heeft u nodig voor al uw contacten met de overheid, bv. om  u te kunnen identificeren voor btw-doeleinden, maar ook voor de RSZ.

Er bestaat een standaardformulier (604 A) dat u indient bij het btw-kantoor dat bevoegd is voor uw vestigingsplaats. Het btw-controlekantoor voert een kort onderzoek en 'activeert' uw ondernemingsnummer, dat hierdoor ook een btw-identificatienummer wordt.

U kan het formulier zelf indienen, of u kan dit laten doen door een gevolmachtigde derde (bv. uw boekhouder) of door een erkend ondernemingsloket.

Al deze stappen moet u doorlopen, voordat u werkelijk met de economische activiteit kan beginnen.

Wie (niet)?

In principe geldt deze aangifteverplichting voor iedereen. Het maakt dus niet uit of u uw onderneming voert als natuurlijke persoon (een eenmanszaak) of via een vennootschap. Ook als u onder een bijzondere btw-regeling valt (bv. landbouwonderneming, kleine onderneming, forfaitaire belastingplichtige) moet u zich laten identificeren.

Er gelden drie uitzonderingen:

belastingplichtigen die diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw en die zelf geen recht op aftrek hebben (bv. advocaten en dokters); 

toevallige belastingplichtigen die oprichter of verkoper zijn van een nieuw gebouw;

toevallige belastingplichtigen bij de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel.

Wat moet u melden?

Gegevens van de onderneming

U moet alle nodige informatie opgeven:

als natuurlijk persoon: uw voornaam, naam, domicilie en rijksregisternummer;

voor vennootschappen: de volledige maatschappelijke naam en rechtsvorm (BVBA, NV) en de maatschappelijke zetel.

Natuurlijk vermeldt u ook het rekeningnummer, waarop de fiscus de eventuele teruggaven kan storten.

Omschrijving van de activiteit

U mag vrij de activiteit van uw onderneming omschrijven, maar moet dat wel zo precies mogelijk doen. U kan natuurlijk ook meerdere activiteiten uitoefenen. In dat geval moet u ze allen omschrijven en aangeven welke ervan de hoofdactiviteit is.

Daarnaast meldt u wanneer de activiteit aanvangt en de vermoedelijke jaarlijkse omzet, exclusief btw.

Toepasselijk btw-regime

U moet opgeven of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belastingplichtige bent.
Ten slotte kiest u de toepasselijke btw-regeling: gewoon regime, kleine onderneming, landbouwonderneming. 

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.