Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen

Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U zal daarom, vóór de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in orde moeten brengen.

Identificeren voor btw-doeleinden

Het eerste wat u moet doen is een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit nummer van tien cijfers, heeft u nodig voor al uw contacten met de overheid, bv. om  u te kunnen identificeren voor btw-doeleinden, maar ook voor de RSZ.

Er bestaat een standaardformulier (604 A) dat u indient bij het btw-kantoor dat bevoegd is voor uw vestigingsplaats. Het btw-controlekantoor voert een kort onderzoek en 'activeert' uw ondernemingsnummer, dat hierdoor ook een btw-identificatienummer wordt.

U kan het formulier zelf indienen, of u kan dit laten doen door een gevolmachtigde derde (bv. uw boekhouder) of door een erkend ondernemingsloket.

Al deze stappen moet u doorlopen, voordat u werkelijk met de economische activiteit kan beginnen.

Wie (niet)?

In principe geldt deze aangifteverplichting voor iedereen. Het maakt dus niet uit of u uw onderneming voert als natuurlijke persoon (een eenmanszaak) of via een vennootschap. Ook als u onder een bijzondere btw-regeling valt (bv. landbouwonderneming, kleine onderneming, forfaitaire belastingplichtige) moet u zich laten identificeren.

Er gelden drie uitzonderingen:

belastingplichtigen die diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw en die zelf geen recht op aftrek hebben (bv. advocaten en dokters); 

toevallige belastingplichtigen die oprichter of verkoper zijn van een nieuw gebouw;

toevallige belastingplichtigen bij de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel.

Wat moet u melden?

Gegevens van de onderneming

U moet alle nodige informatie opgeven:

als natuurlijk persoon: uw voornaam, naam, domicilie en rijksregisternummer;

voor vennootschappen: de volledige maatschappelijke naam en rechtsvorm (BVBA, NV) en de maatschappelijke zetel.

Natuurlijk vermeldt u ook het rekeningnummer, waarop de fiscus de eventuele teruggaven kan storten.

Omschrijving van de activiteit

U mag vrij de activiteit van uw onderneming omschrijven, maar moet dat wel zo precies mogelijk doen. U kan natuurlijk ook meerdere activiteiten uitoefenen. In dat geval moet u ze allen omschrijven en aangeven welke ervan de hoofdactiviteit is.

Daarnaast meldt u wanneer de activiteit aanvangt en de vermoedelijke jaarlijkse omzet, exclusief btw.

Toepasselijk btw-regime

U moet opgeven of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belastingplichtige bent.
Ten slotte kiest u de toepasselijke btw-regeling: gewoon regime, kleine onderneming, landbouwonderneming. 

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?