FoedererDFK stapt in accountantskantoor Reynders.

Het Accountantskantoor Reynders & Co (voorheen Associatie Reynders - Di Passio) uit Sint-Truiden heeft maandagavond 14 januari officieel zijn  strategisch alliantieakkoord met 2 andere partners bezegeld: het kantoor FoedererDFK en KLAV. Door dit akkoord wordt de dienstverlening van het kantoor Reynders niet alleen naar de toekomst toe verzekerd, maar komt er ook inbreng van extra inhoudelijke expertise.

De gedelegeerd bestuurder Roland Reynders is tevreden met de afgesloten deal. “Het gaat om een strategische alliantie. Jarenlang hebben wij samengewerkt met KLAV, het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond. Deze samenwerking wordt nu verder gezet en uitgediept, mede door de inbreng van FoedererDFK. Dat kantoor heeft heel wat bijkomende expertise op het vlak van accountancy, fiscaliteit, estate planning en revisoraat. Tevens kan zo de continuïteit van het kantoor Reynders op de lange termijn gewaarborgd worden.”

Zowel KLAV als FoedererDFK participeren mee in de nieuwe constructie. Ook de naam wordt lichtjes aangepast en heet voortaan Accountantskantoor Reynders & Co, mede door het terugtreden van dhr. Di Passio als vennoot. Hij blijft wel nog minimaal een drietal jaar verbonden met het kantoor. Ook Georges Vanbilsen en Stijn Verjans van FoedererDFK beamen dat er aan de goede en vlotte werking van het kantoor Reynders onder impuls van Roland Reynders op zich niets zal wijzigen en dat hun inbreng gefocust zal zijn op de bijkomende dienstverlening waar nodig.

KLAV is een beroepsvereniging voor de apothekers en hun team. Het behartigt de belangen van zijn leden op lokaal en nationaal vlak en is er zo voor de apothekers in Limburg maar ook daarbuiten. KLAV kiest voor deze participatie in het belang van zijn leden, om kwalitatieve accountancy- en bijkomende diensten te kunnen aanbieden en dit verder uit te bouwen. Zij zullen in deze samenwerking voornamelijk de sectorspecifieke input geven, met als doelstelling de dienstverlening aan de apothekers te optimaliseren en tegemoet te komen aan de nieuwe noden en behoeften.

Het kantoor FoedererDFK is een onafhankelijk bureau van revisoren, accountants, fiscalisten en consultants en is gehuisvest in Hasselt, met bijkomende locaties in Bree en Brussel. Het maakt deel uit van DFK International, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantskantoren.

Bij Reynders werken 28 en bij FoedererDFK 40 medewerkers en aldus situeert deze alliantie zich in de top 3 van de zelfstandige accountantskantoren in Limburg.

Alle partijen benadrukken dat, zoals voorheen, de onafhankelijkheid en autonomie van het  accountancykantoor ten opzichte van KLAV te allen tijde gegarandeerd blijft. Dit principe is tevens verankerd in de statuten. Er is op geen enkele manier inzage van cijfers door KLAV en omgekeerd - deze onafhankelijkheid is zeer belangrijk voor iedere partner.

Dit nieuws werd onder meer verspreid door artikels in Het Belang van Limburg en op Made in Limburg (voor de link naar Made in Limburg klik hier).

Terug