Crowdfunding: aanvullende of alternatieve financiering voor uw onderneming

De laatste maanden worden in België meer initiatieven rond “crowdfunding” gelanceerd. Wil u ook een crowdfunding-initiatief opzetten of geld investeren via crowdfunding? De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een mededeling over crowdfunding gepubliceerd. Promotoren van crowdfundingprojecten moeten zo wegwijs raken in de verschillende financiële wetgevingen. Consumenten worden op de mogelijke risico’s gewezen.

Financiering door het grote publiek

Crowdfunding is overgewaaid uit de Verenigde Staten en betekent vrij vertaald: "financiering door de menigte" of "financiering door het brede publiek". Het verwijst naar initiatieven waarbij via internet geld bij het publiek wordt opgehaald voor een specifiek doel zonder tussenkomst van een financiële instelling. Om dat geld bij elkaar te krijgen, stelt de initiatiefnemer zijn project voor en vermeldt hij het bedrag dat hij nodig heeft om het project te verwezenlijken. Het basisidee van crowdfunding is dat vele consumenten een klein bedrag investeren en dat die kleine investeringen samen een project financieren. Het geïnvesteerde geld vloeit pas naar de promotor of ondernemer als het totaalbedrag is ingezameld binnen een voorafbepaalde termijn. Als dit niet lukt, wordt het geld teruggestort aan de particuliere investeerders. Als het bedrag wordt ingezameld en het project is voltooid, krijgen de investeerders een compensatie of een afgesproken aandeel in de winst.

Via crowdfunding gefinancierde projecten

Zowel commerciële, culturele als sociale projecten kunnen via crowdfunding worden gefinancierd:

een ondernemer wil een project opstarten maar heeft onvoldoende startkapitaal en geeft daarom aandelen uit;

een fanclub van een zanger wil geld ophalen voor de financiering van een cd en betaalt de fans terug voor zover de cd-verkoop winst oplevert (het bekendste voorbeeld in België is nog steeds SonicAngel dat fans ook liet delen in de winst. De fans die investeerden in het album van Tom Dice ontvingen 260% winst per dividend);

een sociale organisatie zoekt geld voor de financiering van een school in een derdewereldland en geeft daartoe een laagrentende lening uit.

Geen specifieke regelgeving

In België is er geen specifieke regelgeving voor crowdfunding. Verschillende wetten zijn van toepassing. Iedere promotor kan in ons land 100.000 euro inzamelen. Als u dit bedrag overschrijdt, wordt het project beschouwd als een financiële instelling die een 'beroep doet op het openbaar spaarwezen' en moet de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een vergunning afleveren. CD&V-senator Peter Van Rompuy stelt voor om het plafond van 100.000 euro op te trekken naar 1.000.000 euro, waardoor meer projecten in aanmerking kunnen komen.

Risico's voor geldschieters

Wil u geld investeren via crowdfunding, dan kan u het door de FSMA goedgekeurd prospectus doornemen om de mogelijke risico's na te gaan. Het prospectus bevat informatie over de initiatiefnemer en de juridische vorm onder dewelke de geldschieter investeert in het project (bv. aandeel, lening, enz.). De FSMA gaat na of het prospectus volledig en begrijpelijk is opgesteld. Op de website van de FMSA onder de rubriek consumenten “zoeken op lijsten en waarschuwingen” kan u nagaan of het internetplatform en de initiatiefnemer onder toezicht van de FSMA of de Nationale Bank van België (NBB) staan. Is dat niet het geval, dan wordt er ook geen voorafgaand toezicht uitgeoefend op de informatie over het project en op de initiatiefnemer. De voor het project gekozen juridische vorm bepalen de wettelijke regels die van toepassing zijn. Het beschermingsniveau van de geldschieters bij crowdfunding kan dus zeer sterk verschillen.
Let op. Dat de FSMA vooraf een prospectus heeft goedgekeurd of de FSMA (of de NBB) een vergunning heeft afgeleverd, betekent niet dat zij het project geschikt vinden. U moet zelf de risico's verbonden aan uw investering inschatten en oordelen of u een project geschikt vindt om er geld in te investeren.

Meer info (www.fsma.be)

Mededeling van de FSMA van 12 juli 2012 voor de promotoren van crowdfundingprojecten

Mededeling van de FSMA van 12 juli 2012 voor de consumenten die geld willen investeren via crowdfunding

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.