Ombudsman van de Verzekeringen stelt rapport 2011 voor met tips

Eind april stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2011 voor. In totaal ontving de Ombudsdienst 4.096 klachten, een toename van 8% tegenover 2010. De stijging is het gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens het tweede semester van 2010 en begin 2011, die talrijke schadegevallen veroorzaakten. Daarnaast werd het aantal klachten ook beïnvloed door maatregelen van de verzekeringsondernemingen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.

Er werden 3.609 klachten ingediend tegen de verzekeringsondernemingen (+7%), 442 tegen tussenpersonen (+10%) en 45 tegen Datassur. 25% van de klachten had betrekking op Auto, 20% op Brand en 16% op Leven. Een sterke stijging werd opgetekend in de tak Auto (+18%) en Brand (+23%). In Leven en Rechtsbijstand bleef het aantal klachten gelijk en in Gezondheidszorgenverzekering werd een daling van -13% opgetekend. Dit na een uitschieter in 2010, toen er veel te doen was rond de premieverhogingen.
De Ombudsman van de verzekeringen ontving de eerste drie maanden van 2012 1.093 klachten, een stijging van 4% in vergelijking met dezelfde periode in 2011. De stijgingen situeren zich vooral in Auto (+7%) en Brand (+7%). In Leven daalt het aantal klachten voorlopig met 15%. In totaal 49% van de behandelde klachten bleken gegrond.

Tips

De Ombudsman gaf naar goede gewoonte ook enkele tips voor de consumenten. Voor handelszaken kan u bijvoorbeeld best nakijken of de dekking natuurrampen mee is opgenomen in de brandpolis. Dit is immers niet standaard mee inbegrepen bij bedrijfsrisico's, dat is enkel bij “eenvoudige risico's” (doorgaans privéwoningen). Meer tips kan u terugvinden op de website van de Ombudsman.

Klacht indienen

Vooraleer klacht in te dienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen kan u best uw klacht rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringstussenpersoon zelf.
Wanneer u hier geen voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen:

via een webformulier    

via mail naar info@ombudsman.as

via fax naar +32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar Mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

Aan de telefoon, + 32 (2) 547 58 71, kan u een eerste informatie bekomen, maar telefonische klachten worden niet aanvaard.

Nieuws

De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Sinds 1 november 2018 maken we geen onderscheid meer tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen. Voortaan spreken we enkel over vennootschappen. Beoefenaars van vrije beroepen die een vennootschap oprichtten, kozen traditioneel voor een burgerlijke vennootschap. Dit burgerlijk karakter van de vennootschap staat vermeld in haar statuten. Moeten de burgerlijke vennootschappen hun statuten nu aanpassen?

Aan de vooravond van het nieuwe jaar, staan we even stil bij de verdere uitwerking van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting.