Voordeel in natura: waardering van tablet door RSZ en fiscus

Hebben uw werknemers een tablet van het werk die ze voor privédoeleinden mogen gebruiken? Dan zijn op dit voordeel in natura socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De bepaling van de waarde van dit voordeel door de RSZ en door de fiscus is een apart verhaal.

De tablet(pc) zoals iPad en eReader is een volwaardige personal computer maar dan een hele kleine van formaat. Ook in het bedrijfsleven duikt hij steeds vaker op. Wanneer uw werknemers beschikken over een tablet met of zonder internetaansluiting die ze privé mogen gebruiken, rijst de vraag naar de sociale en fiscale behandeling van dit voordeel in natura.

Sociaal

Voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. De voordelen in natura worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of de waarde wordt forfaitair bepaald op jaarbasis (maar dat bedrag mag op dagbasis worden geproratiseerd). Wanneer u kosteloos een pc ter beschikking stelt, wordt dit forfaitair bepaald op 180 euro per jaar en voor een internetaansluiting en internetabonnement is dit 60 euro per jaar.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stelt nu in een officieel standpunt de tablet gelijk met een pc voor wat betreft de waardering van het voordeel in natura bestaande uit het privégebruik van de tablet. Naar analogie met de pc schat de RSZ het voordeel in natura van de tablet dus op 180 euro per jaar wanneer werknemers de door u ter beschikking gestelde tablet ook voor privédoeleinden mogen gebruiken. Neemt u de internetaansluiting en het internetabonnement voor uw rekening, dan wordt ook dat voordeel geschat op 60 euro per jaar. Als uw werknemers gelijktijdig een pc én een tablet met regelmatig gebruik voor privédoeleinden van beide toestellen ter beschikking hebben, wordt het voordeel forfaitair geschat op 180 euro per jaar per toestel of 480 euro per jaar als beide toestellen zijn aangesloten op het internet.

Fiscaal

De berekening van het belastbaar fiscaal voordeel gebeurt niet op dezelfde manier als de berekening van het belastbaar sociaal voordeel. De bepaling van de waarde van het voordeel van de tablet door de fiscus gebeurt niet forfaitair maar wordt bepaald door de werkelijke of reële waarde van het voordeel voor de werknemer. Dit is de normale prijs van de tablet en de verhouding tussen het privé- en beroepsgebruik ervan door uw werknemer. Of de fiscus in de toekomst ook voor de tablet een forfaitaire waardering zal toepassen, valt nog af te wachten want het is niet evident om voor elke tablet de werkelijke waarde en het percentage aan privégebruik te bepalen.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.