Regelgeving Centrale voor kredieten aan ondernemingen aangepast

Via de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) kunnen banken de risico's evalueren die zij lopen bij het toekennen van kredieten. Om de gevolgen van de economische en financiële crisis beter op te vangen, wordt de huidige meldingsdrempel voor kredieten van ondernemingen van 25.000 euro afgeschaft. Hierdoor verdubbelt het aantal geregistreerde ondernemingen.

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) registreert de gegevens die betrekking hebben op de kredieten die aan rechtspersonen (ondernemingen) en natuurlijke personen (particulieren) worden verstrekt in het kader van hun beroepsactiviteit. Het betreft alle personen die in België of in het buitenland verblijven.

Ook voor leasing- en factoringovereenkomsten

De verplichting om bepaalde gegevens over kredietovereenkomsten en aanverwante overeenkomsten, over de begunstigden van die overeenkomsten, én over wanbetalingen door te geven aan de CKO, ligt voortaan bij kredietinstellingen; borgtochtverzekeringsondernemingen; kredietverzekeringsondernemingen; leasingondernemingen en factoringondernemingen. De laatste twee categorieën zijn nieuw. Voorlopig bestaat de meldplicht alleen voor financiële leasingcontracten, niet voor operationele leasingovereenkomsten.

Meldingsdrempel van 25.000 euro afgeschaft

De Centrale registreerde tot voor kort alle kredieten van tenminste 25.000 euro bij eenzelfde instelling. Die drempel van 25.000 euro wordt afgeschaft. Daardoor verdubbelt het aantal geregistreerde ondernemingen en zelfstandigen.

Wanbetalingen worden niet geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan ondernemingen.
De Centrale registreert ook gegevens met betrekking tot juridische gebeurtenissen (zoals faillissementen, sluitingen van faillissement en gerechtelijke akkoorden) van ondernemingen en natuurlijke personen. Enkel deze laatsten worden per post verwittigd van het feit dat een gebeurtenis die hen aanbelangt, werd geregistreerd.

Raadpleging van geregistreerde gegevens

De Nationale Bank van België beheert de CKO-gegevens. Zij mag de informatie enkel meedelen:

aan de meldingsplichtige instellingen zelf, en dan nog alleen voor een risicobeoordeling van een begunstigde die plaatsvindt vóór het aangaan van een overeenkomst of bij het beheer van een overeenkomst;

aan de Privacycommissie;

aan buitenlandse kredietcentrales; en

tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken.

De Centrale mag niet worden geraadpleegd voor commerciële prospectiedoeleinden.

Kredietnemers die hun gegevens willen raadplegen, dienen schriftelijk een aanvraag in bij Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan ondernemingen, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. Het aanvraagdossier moet de volledige identificatiegegevens en een recto-versokopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag bevatten. De identificatiegegevens voor een natuurlijke persoon zijn: de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum, het volledig adres en het btw-nummer voor de personen onderworpen aan de btw-wetgeving; voor rechtspersonen is dit: de volledige officiële naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het nationaal nummer bij het Rijksregister voor rechtspersonen
Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten ook bewijzen dat ze gemachtigd zijn om deze aanvraag te doen.
Wie een aanvraag tot rechtzetting indient, moet een schriftelijk bewijs leveren van het feit dat de registratie een fout bevat. Die rechtzetting is gratis.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.