Eco-Innovation Programma: Oproep voor 2012 sluit op 6 september

Voor de vijfde keer op rij geeft de Europese Commissie in het kader van het Eco-Innovation programma subsidies voor het vergroenen van het bedrijfsleven. Alle ondernemingen kunnen een project indienen om hun milieuoplossing op de markt te brengen maar de oproep richt zich vooral tot kmo’s. U kan 50% van uw projectkosten met de Eco-Innovation subsidie financieren. Deadline voor het indienen van uw project is 6 september 2012.

Competitiveness and Innovation Programme (CIP)

Het milieu is een belangrijke bekommernis van Europa. Het Eco-Innovation Programma is een Europees programma binnen het Competitiveness and Innovation Programme (CIP) waarin bedrijven en organisaties uit alle EU-landen hun krachten bundelen op het gebied van eco-innovatie. Eco-innovatie verwijst naar alle vormen van innovatie die milieueffecten voorkomen of beperken en hulpbronnengebruik optimaliseren. Eco-innovatie is nauw verbonden met de ontwikkeling en het gebruik van milieutechnologieën en met de concepten eco-efficiëntie en -industrie. Het doel is bijdragen tot duurzamere productie- en consumptiepatronen (bv. hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie). Met het Eco-Innovation Programma wil Europa milieuvriendelijke toepassingen stimuleren op het gebied van recycling van materialen, producten voor duurzame gebouwen, de voedselsector en het vergroenen van het bedrijfsleven. Het totale budget voor Eco-innovation voor de periode van 2008-2013 bedraagt 195 miljoen euro. Voor 2012 is op 8 mei ll. een oproep gepubliceerd. Projecten kunnen tot en met 6 september 2012 (17u) worden ingediend. Er is een budget van 34,8 miljoen euro vrijgemaakt voor 50 nieuwe projecten die gericht zijn op de marktverspreiding van eco-innovatieve producten, technieken, diensten en procédés. Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de totale kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding.

Voor alle bedrijfssectoren

Alle ondernemingen en instellingen uit de 27 EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; en uit Albanië, Kroatië, Macedonië, Israël, Montenegro, Servië en Turkije komen voor dit programma in aanmerking. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) hebben een streepje voor. Ook sectoren die belangrijke verbeteringen kunnen aanbieden voor hun producten, processen of diensten die minder impact hebben op het milieu, krijgen voorrang. De vijf prioritaire gebieden dit jaar zijn: recycling van materialen; water; duurzame bouwproducten; groen ondernemerschap; en de voedings- en dranksector. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn de verwerking van oude tv's tot tegels, nieuwe afvalsorteermechanismen, innovatieve eco-verpakking voor melk en een nieuwe recyclingtechniek voor textiel.

Voorwaarden

Als contractpartij moet u rechtspersoonlijkheid bezitten en er moet minimaal één aanvrager zijn op voorwaarde dat er een Europese meerwaarde is, m.a.w. deelname zonder partners is mogelijk.
De looptijd van uw project is maximaal drie jaar.
Onderzoek wordt niet gesubsidieerd. De onderzoeksfase moet afgerond zijn en u moet beschikken over een prototype of pilot.

Informatie

Het werkprogramma, de deelnameformulieren, e.d. kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie. Nationaal contactpunt is het IWT-Vlaanderen, www.iwt.be.

Nieuws

De zomervakantie is bij uitstek een periode waar u studenten kunt aanwerven als extra m/v-kracht in uw bedrijf. Bij dit aanwervingsproces is het echter belangrijk dat u de wettelijke spelregels nauwgezet opvolgt, zodat u niet geconfronteerd wordt met dure boetes. We frissen de belangrijkste regels voor u op.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?