Beloon uzelf met een tantième

Als zaakvoerder of bestuurder kan u zichzelf op verschillende manieren belonen : via een gewone bezoldiging, het toekennen van voordelen van alle aard en natuurlijk ook via het uitkeren van dividenden. Ook het toekennen van een tantième behoort tot de mogelijkheden. We lichten voor u kort de voordelen van deze laatste optie toe.

Wat is dat eigenlijk, een tantième ?

Een tantième is een bonus voor geleverde prestaties die wordt toegekend aan bestuurders of zaakvoerders. Er wordt dus een deel van de winst aan hen uitgekeerd. Dit betekent dan ook dat de beslissing tot het toekennen van een tantième door de algemene vergadering van de vennootschap moet genomen worden.

Voor de ontvangende zaakvoerder wordt een tantième beschouwd als bijkomend loon, waarop hij in de personenbelasting progressief belast zal worden. Anderzijds kan de vennootschap het uitgekeerde bedrag dan wel als beroepskost aftrekken.

Waarom dan geen dividend ?

Een tantième heeft twee grote voordelen ten opzichte van een dividend :

De vennootschap is veel vrijer in het toekennen van een tantième : bij het uitkeren van een dividend krijgen alle aandeelhouders een deel, naar verhouding tot hun aandeelhouderschap.  Voor tantièmes is dit niet zo : de vennootschap kan de ene zaakvoeder wel belonen en de andere niet, of de ene bestuurder een groter bedrag uitkeren dan de andere.

Aangezien een tantième voor de ontvanger een loon is, is het bij de betalende vennootschap een aftrekbare beroepskost. Een uitgekeerd dividend wordt daarentegen bij de winst van een vennootschap geteld.

Voordelen

Het grote voordeel is dat de tantième als kost aftrekbaar is in het jaar waarop ze betrekking heeft. Terwijl ze bij de zaakvoerder slechts belastbaar is op het moment van de effectieve toekenning.

Een voorbeeld kan dat duidelijk maken.

De algemene vergadering van uw vennootschap beslist in mei 2012 om u dit jaar als zaakvoerder een tantième toe te kennen van 25.000 euro. Deze tantième slaat dan uiteraard op het afgesloten boekjaar 2011. Uw vennootschap kan die 25.000 euro dan alsnog aftrekken van de winst van het boekjaar 2011. Het gevolg hiervan is dat u in de personenbelasting belast zal worden op 25.000 euro in aanslagjaar 2013 (dat zijn uw inkomsten van 2012). Stel nu dat u in 2012 al te veel inkomen heeft en u vreest in een te hoge progressieve schijf terecht te komen. Hieraan kan u verhelpen door de AV te laten beslissen dat de tantième u pas in 2013 wordt toegekend : voor uw vennootschap blijft de 25.000 euro aftrekbaar van de winst van 2011, terwijl u het bedrag pas zal aangeven in uw aangifte van 2014 (uw inkomsten van 2013).

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.