Bedrijfswagen voor gehandicapte medewerker

In een FAQ (frequently asked questions) over de berekening van het voordeel van alle aard verbonden aan bedrijfswagens wijdde de fiscus al eens een vraag en antwoord aan de bedrijfswagen die wordt aangepast aan de handicap van een medewerker. Midden maart publiceerde de Administratie een circulaire met een update.

Cataloguswaarde

Op zich gebeurt de berekening van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen die is aangepast aan de lichamelijke beperking van een werknemer, op exact dezelfde wijze als bij een standaardwagen: u vertrekt van de cataloguswaarde van het voertuig en op 6/7e van dat bedrag past u een CO2-percentage toe. Dat resultaat wordt dan nog aangepast volgens de leeftijd van het voertuig.

De fiscus definieert de cataloguswaarde als: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

FAQ

Als deze regel naar de letter zou gevolgd worden, zou een werknemer met een handicap méér belastingen moeten betalen dan een werknemer zonder handicap, omdat de aanpassingen aan de wagen omwille van zijn handicap meestal veel geld kosten. Om dat negatieve effect tegen te gaan, bepaalde de fiscus in zijn FAQ van 2012 al dat hij – onder bepaalde omstandigheden – die bijkomende (aanpassings-)kosten buiten beschouwing zou laten.

Concreet moest, en moet het nog steeds gaan om een bedrijfswagen die specifiek werd aangepast of omgebouwd in functie van de lichamelijke beperkingen van de werknemer. De bijkomende kosten zullen in dat geval niet meegenomen worden in de berekening van de cataloguswaarde áls de aanpassingen of verbouwingen niet ter beschikking staan van verkrijgers zonder lichamelijke beperkingen

Dat betekent bijvoorbeeld dat de meerprijs van een voertuig met een automatische versnellingsbak niet genegeerd kan worden – en dus zal meetellen -, omdat ook personen zonder lichamelijke beperkingen een dergelijke optie kunnen krijgen.
Maar een aanpassing waarbij de gas-, rem- en ontkoppelingspedalen vervangen worden door een systeem aan het stuur, wordt niet verrekend in de cataloguswaarde. 

De bijkomende kosten moeten duidelijk uitgesplitst vermeld worden op de factuur.

Circulaire: hogere categorie

De fiscus stelt vast dat het mogelijk is dat het voertuig dat ter beschikking wordt gesteld omwille van de lichamelijke beperking, een voertuig is van een hogere categorie dan de categorie waarop een medewerker zonder handicap recht zou hebben volgens het bedrijfswagenbeleid.
Zo passen rolstoelen meestal niet in een klein model bedrijfswagen en moet er dus voor een groter model gekozen worden.

Voortaan aanvaardt de fiscus dat het voordeel van alle aard in dergelijke situaties wordt vastgesteld op basis van een fictieve bedrijfswagen die de werknemer zou hebben gekozen met het budget waarop hij volgens het bedrijfswagenbeleid van de werkgever recht zou hebben gehad zonder zijn lichamelijke beperking.

Zoals zo dikwijls is een duidelijke carpolicy ook hier dus erg belangrijk.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?