Is uw bedrijf klaar voor de Brexit?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Andere handelsafspraken zullen gelden dan binnen de EU. Dat de Brexit een grote economische impact op ons land zal hebben, is duidelijk. De concrete impact voor uw bedrijf is alsnog onduidelijk. Dus waar moet u op letten? Wij zetten u op weg met een korte leidraad in de beschikbare online informatie.

Na Duitsland, Frankrijk en Nederland is het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) de vierde handelspartner van België. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 staat gelijk met het vertrek uit de interne markt en de douane-unie. Gevolg: het VK wordt vanaf dat ogenblik een derde land en andere handelsafspraken zullen gelden dan binnen de EU. De concrete impact voor uw bedrijf hangt af van de onderhandelingen over de Brexit die nog lopen. In afwachting daarvan kan u online al rondneuzen op zoek naar antwoorden.

Voor de Brexit

De Europese Commissie lanceerde een website waar de EU economische operatoren documenten kunnen raadplegen die ingaan op de gevolgen van de Brexit: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en. Belangrijk zijn de linken naar de onderhandelingsdocumenten en de voorbereidingsdocumenten.

Dichter bij huis informeert de douaneadministratie (AAD&A) bedrijven die nu niet maar in de toekomst wel als Groot-Brittannië de EU verlaat te maken krijgen met bepaalde douaneregelingen. Verschillende productfiches over douanevergunningen en -vereenvoudigingen geven de voordelen, de doelgroepen, de basiscondities en aandachtspunten weer over regelingen zoals bijzondere bestemming, (tijdelijke) opslag, passieve en actieve veredeling,...
Zie https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches. De fiches zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans én het Engels (https://finance.belgium.be/en/customs_excise).

Ook de nieuwe website https://brexit.belgium.be van de FOD Economie wil bedrijven helpen om alles in kaart te brengen. Mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond negen thema's (uitvoer, invoer, diensten, vervoer, toelevering, digitale data en diensten (privacywetgeving), intellectuele eigendom, vestiging, concurrentie en markt). Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. Die onderhandelingen gaan over de controles aan de grens; en in hoeverre u toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de Belgische markt. Belangrijke kanttekening. Deze scan geeft het beste advies voor uw bedrijf, maar geeft u geen uitsluitsel zolang de onderhandelingen nog lopen.

Momenteel is sprake van een overgangsperiode tot 31 december 2020 om bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden. De overgangsperiode is een onderdeel van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Gedurende die periode zal het Verenigd Koninkrijk behandeld worden alsof het (nog) een onderdeel is van de EU. Goederenbewegingen van en naar het VK worden beschouwd als intracommunautaire transacties; de bepalingen van de btw-richtlijn blijven gedurende die periode ook onverkort van toepassing.

Na de Brexit

Ongeacht de vorm van een eventueel akkoord dat tussen de EU en het VK afgesloten wordt, geldt dat het goederenverkeer met derde landen steeds onderhevig is aan douanecontroles en douaneformaliteiten.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.