Neerleggingskosten jaarrekening onderneming voor 2016

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar geïndexeerd. Ondernemingen betalen vanaf 2016 opnieuw iets meer voor het neerleggen van hun jaarrekening.

Tarieven voor 2016

De kosten voor de neerlegging van een jaarrekening bestaan uit:
• de openbaarmakingskosten verschuldigd aan de Nationale Bank van België (NBB): deze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2015;
• de bekendmakingskosten voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
• de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);
• de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOC);
• de btw (21%) op de twee eerste bedragen.

Ondernemingen betalen sinds 1 januari 2016 volgende tarieven in euro:

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl):
• volledig model: 418,73 euro
• verkort model:  155,67 euro
• verbeterde neerlegging: 152,94 euro

Via het internet in PDF-formaat:
• volledig model: 482,37 euro
• verkort model: 219,32 euro
• verbeterde neerlegging: 152,94 euro

Via de post of aan het loket op papier:
• volledig model: 489,51 euro
• verkort model: 226,34 euro
• verbeterde neerlegging: 152,94 euro

Of uw onderneming een jaarrekening volgens het verkort model (schema) mag neerleggen (verlaagd tarief), wordt bepaald door groottecriteria en het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming. Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort model gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig model gebruiken.
Het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening. Het verlaagd tarief geldt dan weer voor jaarrekeningen van kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Wanneer een tarieftoeslag betalen?

Ondernemingen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. Het te laat neerleggen van de jaarrekening heeft allerlei gevolgen. Ondernemingen riskeren onder meer een boete (tarieftoeslag) die kan oplopen tot 1.200 euro (360 euro voor kleine vennootschappen).

Hoe betalen?

Als de jaarrekening via het internet wordt neergelegd (de regel), gebeurt de betaling online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving.
Alleen buitenlandse vennootschappen en Europese Economische samenwerkingsverbanden (EESV's) naar buitenlands recht, en ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw) mogen hun jaarrekening nog neerleggen op papier. Jaarrekeningen op papier kunnen alleen met een overschrijving worden betaald.

“Mededeling van neerlegging van de jaarrekening”

De onderneming die haar jaarrekening openbaar heeft gemaakt, ontvangt binnen elf werkdagen na aanvaarding van de jaarrekening van de NBB een "Mededeling van neerlegging van de jaarrekening". Die mededeling geldt ook als verantwoordingsstuk ten aanzien van de belastingadministratie voor de aftrek van de btw op de neerleggingskosten. Dit stuk is m.a.w. gelijkgesteld met een geldige factuur.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.