Pensioen zelfstandigen: van afschaffing pensioenmalus tot modernisering pensioenbonus

De pensioenmalus, die enkel nog in het pensioenstelsel van de zelfstandigen bestaat, wordt volgend jaar volledig afgeschaft. Zelfstandigen die vroeger willen stoppen met werken, zullen dan ten gevolge van het malussysteem geen deel van hun pensioen meer verliezen. Daarnaast wordt ook het stelsel van de pensioenbonus vervangen door een nieuw systeem.

Afschaffing pensioenmalus

Een zelfstandige kan na een actieve loopbaan aanspraak maken op een rustpensioen. De normale wettelijke pensioenleeftijd is vanaf 2009 voor mannen en voor vrouwen 65 jaar. De pensioenmalus is een systeem waarbij het rustpensioen van de zelfstandige procentueel wordt verminderd wanneer die vroeger wil stoppen met werken. Vorig jaar werd bij een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar had, zijn pensioen verminderd met 25% indien hij 60 jaar was, tot 3% bij een 64-jarige. Dit jaar genieten de zelfstandigen echter al van een soepeler systeem. Zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan op hun 63ste of na een loopbaan van minstens 41 jaar, moeten sinds 1 januari 2013 al geen malus meer betalen. Vanaf 1 januari 2014 zal het malussysteem volledig worden afgeschaft.
De pensioenmalus bestaat niet in het pensioenstelstel van werknemers en ambtenaren.

Modernisering pensioenbonus

De pensioenbonus is ingevoerd om mensen aan te moedigen langer te werken (Wet van 23 december 2005 inzake het Generatiepact). Via dit systeem ontvangt elke werknemer, ambtenaar en zelfstandige die langer werkt dan de pensioengerechtigde leeftijd per langer gewerkt jaar een financiële bonus. Het huidige bonussysteem loopt ten einde op 1 december 2013 en zal worden vervangen door een nieuw systeem vanaf 1 januari 2014 in alle pensioenstelsels. Voor de zelfstandige betekent dit dat het bedrag van de bonus jaarlijks stijgt naarmate die langer actief blijft:

117 euro per kwartaal voor de eerste 4 kwartalen van de referentieperiode;

132,60 euro per kwartaal voor de periode van het 5de tot het 8ste kwartaal van de referentieperiode;

148,20 euro per kwartaal voor de periode van het 9de tot het 12de kwartaal van de referentieperiode;

163,80 euro per kwartaal voor de periode van het 13de tot het 16de kwartaal van de referentieperiode;

179,40 euro per kwartaal voor de periode van het 17de tot het 20ste kwartaal van de referentieperiode.

De bonussen worden bij het jaarlijks pensioen gevoegd op het moment dat de zelfstandige met pensioen gaat. De rechten op een bonus die zijn opgebouwd volgens het huidige (aflopende) bonussysteem, blijven behouden. 

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?